Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.10035 – Burnam Parties/Kroenke Parties/SMG/Cascade Investment/StorageMart) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 419/16