Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10035 — Burnam Parties/Kroenke Parties/SMG/Cascade Investment/StorageMart) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 419/16