Valsts atbalsts – Itālija – Valsts atbalsts Nr. SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN) & SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) – Samazināti nodokļi un iemaksas saistībā ar dabas katastrofām un Samazināti nodokļi un iemaksas saistībā ar 2009. gada zemestrīci Abruco (visās nozarēs, izņemot lauksaimniecību) – Uzaicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 108. panta 2. punktu Dokuments attiecas uz EEZ