Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o vzajemnih preferencialnih trgovinskih koncesijah za nekatera vina