Euroopa Ühenduse ja Bulgaaria Vabariigi vahel kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe teatavate veinidega seotud vastastikuste kaubandussoodustuste kohta