Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets beslutning om særprogrammet "Idéer" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (KOM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS))