SKRIFTLIG FRÅGA E-0113/04 från Raina Echerer (Verts/ALE)och Eurig Wyn (Verts/ALE) till kommissionen. Det maltesiska språket under nästa valperiod för Europaparlamentet.