SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0113/04 van Raina Echerer (Verts/ALE)en Eurig Wyn (Verts/ALE) aan de Commissie. Maltese taal voor de volgende zittingsperiode.