ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 329/99 του Alexander FALCONER Κόστος των υπηρεσιών ενημέρωσης της ΕΕ