Hotărârea Curții din data de 16 martie 1978. # Gert Laumann și Anja Laumann împotriva Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen - Germania. # Cauza 115/77. Laumann TITJUR