Kommissionens förordning (EG) nr 1763/2005 av den 27 oktober 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget