Komisjoni määrus (EÜ) nr 1763/2005, 27. oktoober 2005, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad