Nařízení Komise (ES) č. 1763/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy