Zaak C-300/05: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 23 november 2006 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas/ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH (Richtlijn 91/628/EEG — Bescherming van dieren tijdens vervoer — Tussenpozen voor drenken en voederen, alsmede reis- en rusttijden — Begrip vervoer ( Reistijd ) — Inaanmerkingneming van tijd voor in- en uitladen van dieren)