C-300/05. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2006. november 23-i ítélete (Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hauptzollamt Hamburg-Jonas kontra Zuchtvieh-Kontor Gmbh (ZVK) (91/628/EGK irányelv – Az állatok szállítás közbeni védelme – Itatási és etetési időközök, szállítási és pihenő idők – A szállítás fogalma ( Transportdauer ) – Az állatok ki- és berakodása időtartamának figyelembevétele)