Γραπτή ερώτηση E-000616/11 Daciana Octavia Sârbu (S&D) προς το Συμβούλιο. Ένας πιο υγιεινός τρόπος ζωής για τα παιδιά – προτεραιότητα της ουγγρικής Προεδρίας