Kommissionens förordning (EG) nr 1794/2004 av den 15 oktober 2004 om minskning för regleringsåret 2004/05 av stödet till producenter av vissa citrusfrukter till följd av att bearbetningströskeln har överskridits i vissa medlemsstater