Kommissionens forordning (EF) nr. 1794/2004 af 15. oktober 2004 om nedsættelse for produktionsåret 2004/05 af støtten til producenter af visse citrusfrugter som følge af forarbejdningstærsklens overskridelse i visse medlemsstater