Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 3. marca 2005 v zadevi C-499/03 P: Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH in Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Skupna carinska tarifa — Naknadna izterjava uvoznih dajatev — Opustitev izterjave dajatev — Predpostavke — Člen 220(2)(b) Uredbe (EGS) št. 2913/92 — Zmota carinskih organov — Spoznavna zmota — Kombinirana nomenklatura — Pojem — Pomen)