Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie C-499/03 P Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH i Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Wspólna taryfa celna — Pokrycie należności celnych przywozowych po zwolnieniu towaru — Poniechanie prawa do pokrycia długu — Przesłanki — art. 220 ust. 2 lit. b rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — Błąd organów celnych — Wykrywalny błąd — Nomenklatura scalona — Warunki — Zakres)