Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 3 maart 2005 in zaak C-499/03 P: Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH en Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Gemeenschappelijk douanetarief — Navordering van invoerrechten — Afzien van navordering — Voorwaarden — Artikel 220, lid 2, sub b, van verordening (EEG) nr. 2913/92 — Vergissing van douaneautoriteiten — Vergissing die kon worden ontdekt — Gecombineerde nomenclatuur — Vermeldingen — Strekking)