Tiesas spriedums (sestā palāta) 2005. gada 3. martā lietā C-499/03 P Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH un Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH pret Eiropas Kopienu Komisiju (Apelācija — Kopējais muitas tarifs — Ievedmuitas nodokļa vēlāka piedziņa — Atteikšanās no nodokļu piedziņas — Nosacījumi — Regulas (EEK) Nr. 2913/92 220. panta 2. punkta b) apakšpunkts — Muitas iestāžu kļūda — Atklājama kļūda — Kombinētā nomenklatūra — Norādes — Piemērojamība)