Kohtuasi T-28/06: 24. jaanuaril 2006. aastal esitatud hagi — RheinfelsQuellen H. Hövelmann versus Siseturu Ühtlustamise Amet