Domstolens beslut (andra avdelningen) den 17 februari 2005.