Euroopa Kohtu määrus (teine koda), 17. veebruar 2005.