Nariadenie Komisie (ES) č. 672/2005 z 28. apríla 2005, ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 487/2005