Komisijas Regula (EK) Nr. 672/2005 (2005. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 487/2005 paredzētajā konkursā