Vec C-93/20: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 9. júla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bezirksgericht Schwechat – Rakúsko) – JU/Air France Direktion für Österreich