Zadeva C-487/04: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 29. junija 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Uredba Sveta (ES) št. 1255/1999 in Uredba Komisije (ES) št. 2799/1999 — Mleko in mlečni izdelki — Posneto mleko v prahu — Sistem sledljivosti posnetega mleka v prahu)