Sprawa C-487/04: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 i Komisji (WE) nr 2799/1999 — Mleko i przetwory mleczne — Mleko odtłuszczone w proszku — System kontroli obiegu mleka odtłuszczonego w proszku)