Sag C-487/04: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 29. juni 2006 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (Traktatbrudssøgsmål — Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 — mælk og mejeriprodukter — skummetmælkspulver — ordning for sporing af skummetmælkspulver)