Věc C- 487/04: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 29. června 2006 – Komise Evropských společenství v. Italská republika (Nesplnění povinnosti státem — Nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 a nařízení Komise č. 2799/1999 — Mléko a mléčné výrobky — Sušené odstředěné mléko — Systém zpětné vysledovatelnosti sušeného odstředěného mléka)