Vec T-758/14 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. júla 2020 – Infineon Technologies/Komisia („Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s čipmi pre karty – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ – Výmena citlivých obchodných informácií – Neobmedzená právomoc – Výpočet výšky pokuty – Zohľadnenie účasti len na určitej časti zo siete dvojstranných kontaktoch medzi konkurentmi“)