Asia T-758/14 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.7.2020 – Infineon Technologies v. komissio (Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Älykortin sirut – Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan rikkominen – Arkaluonteisten kaupallisten tietojen vaihtaminen – Täysi harkintavalta – Sakkojen määrän laskeminen – Sen huomioon ottaminen, että osallistuminen kohdistui ainoastaan osaan kilpailijoiden välisestä kahdenvälisten kontaktien verkostosta)