Apvienotās lietas no C-105/18 līdz C-113/18: Tiesas (piektā palāta) 2019. gada 7. novembra spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-105/18), Energía de Galicia (Engasa) SA (C-106/18), Duerocanto SL (C-107/18), Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C-108/18), Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (C-109/18), José Manuel Burgos Pérez, María del Amor Guinea Bueno (C-110/18), Endesa Generación SA (C-111/18), Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C-112/18), Parc del Segre SA, Electra Irache SL, Genhidro Generación Hidroeléctrica SL, Hicenor SL, Hidroeléctrica Carrascosa SL, Hidroeléctrica del Carrión SL, Hidroeléctrica del Pisuerga SL, Hidroeléctrica Santa Marta SL, Hyanor SL, Promotora del Rec dels Quatre Pobles SA (C-113/18)/Administración General del Estado (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Princips “piesārņotājs maksā” – Direktīva 2000/60/EK – 9. panta 1. punkts – Ūdens pakalpojumu izmaksu atgūšana – Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu – Direktīva 2009/72/EK – 3. panta 1. punkts – Nediskriminācijas princips – LESD 107. panta 1. punkts – Valsts atbalsts – Maksa par iekšējo ūdeņu izmantošanu elektroenerģijas ražošanai – Maksa, kas tiek piemērota tikai hidroelektroenerģijas ražotājiem, kuri darbojas starpkopienu upju baseinos)