Beslut av förstainstansrättens ordförande av den 30 oktober 2003 i de förenade målen T-125/03 R och T-253/03 R: Akzo Nobel Chemicals Ltd och Akcros Chemicals Ltd mot Europeiska gemenskapernas kommission (Interimistiskt förfarande – Konkurrens – Kommissionens undersökningsbefogenheter – Konfidentiell behandling – Korrespondens mellan advokater och klienter – Gränser)