Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 30. oktober 2003 i de forenede sager T-125/03 R og T-253/03 R, Akzo Nobel Chemicals Ltd. og Akcros Chemicals Ltd. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Sag om foreløbige forholdsregler — konkurrence — Kommissionens undersøgelsesbeføjelser — beskyttelse af fortrolighedsforholdet — korrespondance mellem advokater og klienter — begrænsninger)