Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 15/2014 z  9. januára 2014 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny