Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 15/2014 al Comisiei din 9 ianuarie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume