Generalinės advokatės Stix-Hackl išvada, pateikta 2005 m. gruodžio 1 d.