Gevoegde zaken C-475/19 P en C-688/19 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 december 2020 — Bondsrepubliek Duitsland / Europese Commissie, Republiek Finland [Hogere voorziening – Harmonisatie van wetgevingen – Verordening (EU) nr. 305/2011 – Geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten – Geharmoniseerde normen en technische voorschriften – Geharmoniseerde normen EN 14342:2013, EN 14904:2006, EN 13341:2005 + A1:2011 en EN 12285-2:2005 – Beroep tot nietigverklaring]