Spojeni predmeti C-475/19 P i C-688/19 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 17. prosinca 2020. – Savezna Republika Njemačka/Europska komisija, Republika Finska (Žalba – Usklađivanje zakonodavstava – Uredba (EU) br. 305/2011 – Usklađeni uvjeti za stavljanje na tržište građevnih proizvoda – Usklađene norme i tehnički propisi – Usklađene norme EN 14342:2013, EN 14904:2006, EN 13341:2005 + A1:2011 i EN 12285-2:2005 – Tužba za poništenje)