Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/912 al Comisiei din 28 mai 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care autoritățile competente trebuie să le publice în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE.)