Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/912, annettu 28 päivänä toukokuuta 2019, toimivaltaisten viranomaisten julkistettavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU mukaisesti kuuluvien tietojen muotoa, rakennetta, sisällysluetteloa ja vuotuista julkistamisajankohtaa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 650/2014 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)