Kommissionens förordning (EG) nr 1770/2006 av den 30 november 2006 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget