Kommissionens forordning (EF) nr. 1770/2006 af 30. november 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I