Nařízení Komise (ES) č. 1770/2006 ze dne 30. listopadu 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy