Mål C-267/18: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel București - Rumänien) – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA mot Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (Begäran om förhandsavgörande – Offentlig upphandling – Förfarande vid offentlig upphandling – Direktiv 2014/24/EU – Artikel 57.4 – Fakultativa uteslutningsgrunder – Uteslutning av en ekonomisk aktör från deltagande i ett förfarande för offentlig upphandling – Uppsägning av ett tidigare kontrakt på grund av att en del därav lagts ut på en underleverantör – Begreppet ”allvarliga eller ihållande brister” – Räckvidd)