2014/799/EU: AVS–EU-ambassadörskommitténs beslut nr 4/2014 av den 23 oktober 2014 vad gäller det mandat som ska ges styrelsen för Centrumet för företagsutveckling