2014/799/EÚ: Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 4/2014 z  23. októbra 2014 o mandáte, ktorý sa má udeliť výkonnej rade Centra pre rozvoj podnikania (CDE)